هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می نماید:

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، هجدهمین همایش سالیانه را با عنوان «هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا» برگزار می‌نماید. لازم به ذکر است این همایش به صورت مجازی در تاریخ ۴ و ۵ اسفند ماه سال جاری برگزار می‌گردد. مهلت ارسال چکیده تفصیلی مقالات ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ می باشد.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می گردد.

 

۲۳ شهریور ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی