جلسه دفاع دانشجویان گروه حقوق

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع  دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی نام برده شده در تاریخ 1400/06/30 به صورت مجازی برگزار می گردد.   

1- خانم عزت پورغلامحسن
2- خانم زهرا پوراحمدی
3- خانم رقیه باقری علی آبادی

 مدیر تحصیلات تکمیلی  
 بهزاد لطفی

 

 

۳۰ شهریور ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی