اطلاعیه تعطیلی بخش اداری دانشگاه در روز چهارشنبه 14 مهرماه 1400

اطلاعیه مهم واحد اداری دانشگاه

کلیه بخش های اداری دانشگاه در روز چهارشنبه 14 مهرماه 1400 تعطیل اعلام می گردد .
 لازم به ذکر است کلاس های مجازی روز چهارشنبه 14 مهرماه 1400 برگزار خواهد شد .

#روابط_عمومی
#موسسه_آموزش_عالی_حکیم_نظامی

۱۲ مهر ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش , اخبار مالی و شهریه