دستورالعمل نحوه آموزش و برگزاری کلاس های درسی + پروتکل بهداشتی مبارزه با بیماری کووید - 19 ( کرونا ویروس )

دستورالعمل نحوه آموزش و برگزاری کلاس های درسی ( ”مدل Multi-Model Education ” )  آموزش چندگانه

بصورت حضوری و غیر حضوری - بر اساس مدل ارائه شده دانشگاه فردوسی مشهد

لینک دانلود

 

پروتکل بهداشتی مبارزه با بیماری کووید - 19  ( کرونا ویروس )
در دانشگاه ها و مراکز آموزشی

لینک دانلود

۲۴ آبان ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش