مجموعه کارگاه های انجمن علمی مدیریت در هفته پژوهش و فناوری - 1400

#پژوهش_و_فناوری_پشتیبان_تولید
#هفته_پژوهش_و_فناوری_1400

✅ انجمن علمی مدیریت موسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار می کند :

کارگاه شماره 1

 کارگاه آشنایی با روش تحقیق

مدرس : سرکار خانم دکتر افشانی

زمان : چهارشنبه 24 آذرماه ساعت 18 الی 20

برای شرکت در این نشست اینجا کلیک کنید .
نحوه ورود : کلیک بر روی گزینه میهمان

 

کارگاه شماره 2

 نشست مجازی با یکی از کارآفرینان مطرح استان

برای شرکت در این نشست اینجا کلیک کنید .
نحوه ورود : کلیک بر روی گزینه میهمان

 

#روابط_عمومی
#موسسه_آموزش_عالی_حکیم_نظامی

۲۳ آذر ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی