اطلاعیه مهم امور شهریه در خصوص علی الحساب شهریه نیمسال دوم 1400-1401

اطلاعیه مهم امور شهریه

بدینوسیله به اطلاع  کلیه دانشجویان محترم میرساند طبق تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 2-1401-1400 از تاریخ 1400/11/10 شروع خواهد شد کلیه دانشجویان محترم می بایست از تاریخ 1400/11/05 با واریز مبالغ تعیین شده بشرح ذیل نسبت به أخذ مجوز باز شده پورتال دانشجویی برای انتخاب واحد اقدام نمایند.

1-مقاطع کارشناسی ارشد مبلغ بیست میلیون ریال
2-مقاطع کارشناسی و کاردانی مبلغ ده میلیون ریال

لازم به توضیح است پس از اتمام تاریخ انتخاب واحد میبایست نسبت به تسویه حساب باقیمانده مبلغ شهریه ترم نیز اقدام نمود.

#امورمالی_شهریه

۳۰ دی ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه