اطلاعیه بسیار مهم انتخاب واحد تابستان 1401

بدینوسیله به اطلاع آندسته ازدانشجویان محترم  میرساند طبق برنامه ریزی انجام شده برای ترم تابستان 1401-1400 دروس عمومی ارائه خواهد شد.

برای انتخاب واحد طبق تقویم آموزشی از تاریخ 1401/04/28 میبایست مبلغ 3500000 ریال ( سه میلیون و پانصد هزار ریال) بعنوان علی الحساب شهریه از طریق پرتال دانشجویی واریز گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 47211774 داخلی 12 آقای مهندس سپاهی تماس حاصل نمائید.

۲۶ تیر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش , اخبار مالی و شهریه