قابل توجه دانشجویان محترم گروه حقوق : فراخوان اولویت های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه در سال 1401
پژوهشگاه قوه قضائیه در راستای حمایت از طرح‌های پژوهشی کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی، اولویت‌های پژوهشی سال ۱۴۰۱ خود را اعلام نموده است.
سایت ثبت نام : http://ris.jri.ac.ir

 

۱۰ شهریور ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی