اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد زارعی

کلیه کلاس های استاد زارعی امروز  دوشنبه 10 اردیبهشت 97 تشکیل نمی شود . 

#مدیریت_کلاسها

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها