اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد طاهرزاده

کلیه کلاس های استاد طاهرزاده  امروز دوشنبه 10 اردیبهشت 97 تشکیل نمی شود . 

#مدیریت_کلاسها

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها