فراخوان جذب مدرس حق التدریس

موسسه آموزش عـالی حکیم نظامی از بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های حسابداری ، حسابرسی ، مدیریت مالی با شرایط ذیل مدرس حق التدریس می پذیرد :
1. دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری
2. دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته های مرتبط
3. شرکت در مصاحبه تخصصی

۱۳ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی