اطلاعیه کلاس های جبرانی ( استاد فتاح جعفری زاده )

کلاس جبرانی درس حقوق بین المللی خصوصی استاد فتاح جعفری زاده 25آذر ساعت 13 لی 15 - 15 الی 17 برگزار می گردد.

۲۱ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها