اطلاعیه کلاس های جبرانی ( استاد محسن حسینی الا صل )

کلاس های جبرانی دروس ایشان به شرح ذیل برگزار می گردد :

مباحث جاری در حسابداری پنج شنبه یکم دی ماه ساعت 14:30 الی 16:30

 حسابداری مدیریت پنج شنبه یکم دی ماه ساعت 16:30 الی 18:30

IFRS  و تطبیق  آن با استاندارد های حسابداری  جمعه دوم دی ماه ساعت 17 الی 19

۲۱ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها