اطلاعیه عدم برگزاری کلاس های درسی ( استاد امیر حسین پور آریا )

 کلاس  درسی حقوق جزای اختصاصی 3 استاد امیر حسین پور آریا چهار شنبه 23 آبان برگزار نمی گردد .

کلاس جبرانی دروس فوق متعاقباً اعلام می گردد .

۲۳ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها