اطلاعیه عدم برگزاری کلاس های درسی ( استاد زهرا مهربان )

 کلاس  درسی حقوق جزای عمومی 2  و حقوق تطبیقی  و  ادله اثبات دعوی  استاد زهرا مهربان  چهار شنبه 23 آبان برگزار نمی گردد .

کلاس جبرانی دروس فوق متعاقباً اعلام می گردد .

۲۳ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها