اطلاعیه عدم برگزاری کلاس های درسی ( استاد زهره هاشمی )

 کلاس  جبرانی  مبانی حسابداری مدیریت آموزشی استاد زهره هاشمی  دوشنبه 29 آذر برگزار نمی گردد .

کلاس جبرانی دروس فوق متعاقبآ اعلام می گردد .

۲۸ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها