اطلاعیه کلاس های جبرانی ( استاد سیده الهام مرتضوی )

کلاس جبرانی  درس مبانی و اصول مدیریت آموزشی  استاد سیده الهام مرتضوی یک شنبه 4 دی ماه  ساعت 16:30 الی 18 برگزار می گردد.

۲۸ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها