اطلاعیه عدم برگزاری کلاس های درسی ( استاد علی رجب پور )

  کلاس درسی پزشکی قانونی استاد علی رجب پور پنج شنبه 1 دی ماه  برگزار نمی گردد .

کلاس جبرانی دروس فوق متعاقباً اعلام می گردد .

۳۰ آذر ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها