اطلاعیه کلاس های جبرانی ( استاد نادر نقش بندی )

کلاسهای  جبرانی استاد نادر نقش بندی  جمعه  16  دیماه به شرح زیر برگزار می گردد .

کلاس حسابرسی داخلی ساعت 11:30 الی 13

کلاس حسابرسی عملیاتی ساعت 13 الی 14:30

۱۰ دی ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها