اطلاعیه بسیار مهم واحد امتحانات

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند امتحانات پایان ترم جاری از تاریخ 1401/10/20 برگزار و موارد ذیل می بایست توسط دانشجویان محترم انجام گیرد.

1-دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از پورتال دانشجویی که از تاریخ 1401/10/15  ( در صورت نداشتن بدهی قابل دریافت خواهد بود. )

2-کارت ورود به جلسه امتحانات میبایست توسط واحد شهریه تأیید و مهر زده شود.

3- همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان درکلیه جلسات الزامی میباشد.

4- تحویل وسایل شخصی و کیف و موبایل به اتاق امانات در طبقه زیر زمین.

۱۲ دی ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش , اخبار مالی و شهریه