انتصاب سرپرست جدید موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، صبح روز پنج شنبه 6 بهمن ماه 1401 در مراسمی با حضور ریاست محترم هیات امنا و هیات موسس ، معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کارکنان دانشگاه ، جناب آقای دکتر احمد فغانی به عنوان سرپرست جدید موسسه منصوب گردید.

در این مراسم ، جناب آقای دکتر صاحبعلی اکبری ریاست محترم هیات امنا و هیات موسس برای سرپرست جدید آرزوی موفقیت نمودند و شرح مختصری از روند آغاز فعالیت تا کنون موسسه آموزش عالی حکیم نظامی را بیان نمودند .

در ادامه جناب آقای دکتر هوشنگ صالحی ضمن خیر مقدم به سرپرست جدید موسسه گزارش مختصری از فعالیت های موسسه بیان نمودند .

شایان ذکر است جناب آقای دکتر احمد فغانی بازنشسته ( هیأت علمی گروه علوم قرآنی و حدیث ) دانشگاه حکیم سبزواری می باشند .

۱۰ بهمن ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی