مبالغ علی الحساب شهریه نیمسال دوم 1402-1401

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند جهت انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 که از تاریخ 1401/11/13 شروع خواهد شد پرداخت علی الحساب شهریه بشرح ذیل اعلام می گردد :

  1. مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مبلغ 20.000.000 ریال ( بیست میلیون ریال )
  2. مقاطع کارشناسی و کاردانی مبلغ 12.000.000( دوازده میلیون ریال )                 

لازم به توضیح است پس از پایان انتخاب واحد نیمسال تحصیلی مانده بدهی مبلغ شهریه واحدهای درسی میبایست تسویه و پرداخت گردد.

۱۱ بهمن ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه