قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال دوم سال 1402-1401

براساس بخشنامه وزارت علوم، ثبت نام وام دانشجویی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://refah.swf.ir  فعال گردیده است. دانشجویان محترم می توانند به منظور ثبت نام از تاریخ 1401/12/15 لغایت 1401/01/31 درخواست خود را ثبت کنند.

  • دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی

 - صرفاً با استفاده از مرورگر کروم (  Chrome  ) از طریق رایانه می توانید وارد پورتال دانشجویی به آدرس  https://refah.swf.ir شوید.

  • ورود و ثبت نام دانشجویان:

دانشجویان گرامی برای ورود و ثبت نام طبق دستورالعمل با نام " راهنمای ورود و ثبت نام" که در قالب فایل pdf  می باشد اقدام نمایید.

* حتما شماره همراه اعلامی متعلق به دانشجو (ثبت شده برای همین  کد ملی) باشد.

  • تکمیل اطلاعات

کاربر با وارد کردن آدرس سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان و در صفحه ورود به سامانه با وارد کردن نام کاربری)شماره ملی(  و رمز عبور خود می تواند وارد سامانه شود. سپس با استفاده از دستورالعمل "راهنمای ثبت اطلاعات توسط دانشجو " که در قالب فایل pdf  می باشد اقدام نمایید.

  • وام

پس از تکمیل اطلاعات مربوط به مشخصات کاربر ) دانشجو(، ثبت مقطع، ثبت ویژگی، سندتعهد، در بازه زمانی تعیین شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان، امکان درخواست وام میسر خواهد بود. دانشجو برای درخواست وام باید با استفاده از دستورالعمل "راهنمای درخواست وام توسط دانشجو" که در قالب فایل pdf  می باشد اقدام نمایید.

** دانشجویان حتما در ثبت اطلاعات دانشجو، بارگذاری سند تعهد، گواهی کسر از حقوق دقت کافی داشته باشند زیر عواقب ناشی از عدم بارگذاری صحیح مدارک، اشتباه یا تناقض در ثبت اطلاعات ورودی (عدم تایید وام شهریه) بر عهده دانشجو خواهد بود.

*** توجه داشته باشید که شما فقط می توانید وام شهریه را انتخاب نمایید.

 

دریافت راهنمای ورود و ثبت نام

دریافت راهنمای درخواست وام  توسط دانشجو

دریافت راهنمای ثبت اطلاعات توسط دانشجو

۱۶ اسفند ۱۴۰۱  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه