اطلاعیه شماره 1 واحد شهریه ( خیلی مهم )

 بدینوسیله به اطلاع آندسته ازدانشجویان محترمی که بدهی شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 خود را تا کنون تسویه نکرده اند می رساند حداکثر تا تاریخ 1402/02/15 فرصت دارند ، نسبت به تعیین تکلیف بدهی شهریه خود اقدام نمائید در غیر اینصورت مؤسسه طبق مقرارت اقدام خواهد کرد.

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۲  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه