اطلاعیه شماره 2 واحد شهریه ( خیلی مهم )

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترمی که طبق اطلاعیه قبلی واحد امور مالی بدهی شهریه نیم­سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 خود را تا تاریخ 1402/02/15 تسویه نکرده­اند می­رساند به دلیل بسته شدن پورتال دانشجویی می­بایست حداکثر تا تاریخ  1402/02/31  نسبت به پرداخت بدهی تسویه خود اقدام نمایند.

در صورت عدم پرداخت بدهی، موسسه طبق مقررات اقدام خواهد کرد.

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار مالی و شهریه