اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد بلوچی

کلیه کلاس های استاد بلوچی  امروز پنج شنبه 13 اردیبهشت 97 تشکیل نمی شود . 

#مدیریت_کلاسها

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها