اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری کلاس اقتصاد خرد استاد خوشخو

کلاس اقتصاد خرد استاد خوشخو  امروز دو شنبه 17 اردیبهشت 97 ( استثناً ) ساعت 15:30 الی 17:30 برگزار می گردد . 

#مدیریت_کلاسها

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها