اطلاعیه در خصوص کلاس شرکت ها 2 استاد هاشمی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان درس شرکت ها 2 می رساند برگزاری کلاس فوق تا 3 جلسه آینده در همان روز یکشنبه به قوت خود باقیست .

#مدیریت_کلاسها

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها