اطلاعیه برگزاری کلاس حسابداری شرکت ها 2 استاد هاشمی

حسابداری شرکت ها 2 دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت 11:30 الی 15 برگزار می گردد .

 

#مدیریت_کلاسها

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها