اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی پژوهش عملیاتی 2 استاد قدرتی

کلاس جبرانی پژوهش عملیاتی 2 استاد قدرتی
یکشنبه 6 خرداد ساعت 8 الی 13
دوشنبه 7 خرداد ساعت 8 الی 13
برگزار می گردد .

#مدیریت_کلاسها

۰۲ خرداد ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها