اطلاعیه برگزاری امتحان میان ترم درس متون حقوق 1 استاد مهربان

امتحان میان ترم درس متون حقوق 1
استاد مهربان
گروه A : چهارشنبه 9 خرداد ساعت 11:30 الی 13
گروه B : پنج شنبه 10 خرداد ساعت 8 الی 10

#مدیریت_کلاسها

۰۳ خرداد ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها