اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی روانشناسی فیزیولوژیک استاد رجب پور

کلاس جبرانی روانشناسی فیزیولوژیک استاد رجب پور
سه شنبه 8 خرداد ساعت 12 الی 13:30  و پنج شنبه 10 خرداد ساعت 9 الی 10 برگزار می گردد .

#مدیریت_کلاسها

۰۷ خرداد ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها