اطلاعیه در خصوص برگزاری کلاس های جبرانی استاد جمشیدی

کلاس های جبرانی استاد جمشیدی

درس مدیریت منابع انسانی پنج شنبه 10 خرداد ساعت 8 الی 10
درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته جمعه 11 خرداد ساعت 8 الی 12
درس سمینار در مدیریت مالی جمعه 11 خرداد ساعت 13 الی 18

#مدیریت_کلاسها

۰۸ خرداد ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاس ها