اطلاعیه مهم در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

اطلاعیه مهم در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند از روز شنبه 12 خرداد کارت ورود به جلسه امتحان در پرتال دانشجویی قابل دریافت است . 
لازم به ذکر است دریافت کارت ورود به جلسه منوط به تسویه شهریه می باشد .

 

#امورمالی_شهریه
#امورآموزش

۱۰ خرداد ۱۳۹۷  -  اخبار آموزش , اخبار مالی و شهریه