اطلاعیه مهم دفتر تحصیلات تکمیلی در خصوص رنگ جلد صحافی پایان نامه

اطلاعیه مهم دفتر تحصیلات تکمیلی

 

رنگ جلد صحافی پایان نامه به شرح ذیل اعلام می گردد :

گروه حقوق خصوصی : خاکستری

گروه های مدیریت بازرگانی : آبی سرمه ای

گروه های حسابداری و حسابرسی : سبز

 

#تحصیلات_تکمیلی

۲۷ مرداد ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی