اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه مدیریت - پنج شنبه 22 شهریور 97

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در روز پنج شنبه 22/06/97  به شرح ذیل اعلام می گردد :

لازم به ذکر است همه عزیزان می بایست راس ساعت 8 صبح در محل اتاق جلسه دفاع حضور بهم رسانند .

* گروه یک *

خانم مریم کربلایی با عنوان بررسی نقش و تأثیر تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری بر فروش شرکت با درنظرگرفتن نقش تعدیلگری شبکه های اجتماعی ( مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت) . ساعت 8:30

استاد راهنما: دکتر محمدجواد حسین زاده سلجوقی ، اساتید داور: دکتر رمضانی و دکتر فکور

خانم سوسن قنبرزاده  با عنوان بررسی تأثیر شخصیت برند بر قصد بازدید از مقاصد گردشگری بواسطه خودسازگاری برند ( مورد مطالعه: گردشگران مناطق گردشگری مشهد) . ساعت 9:30

استاد راهنما: دکتر فکور ، اساتید داور: دکتر سلجوقی و دکتر سفیدچیان

آقای یاسر قلیچی مقدم با عنوان بررسی تأثیر توصیه به هنگام محصولات بر وفاداری مشتری به واسطه تصمیم گیری مشتری ( مورد مطالعه: شرکت دی جی کالا) . ساعت 10:30

استاد راهنما: دکتر فکور ، اساتید داور: دکتر جمشیدی و دکتر کریمی

آقای مهدی قوی هیکل با عنوان بررسی تأثیر نیاز مصرف کنندگان به منحصربه فرد بودن بر رفتار خرید آنها به واسطه خودابرازی و خودنمایی ( مورد مطالعه: مشتریان خودروهای لوکس در مشهد) . ساعت 11:30

استاد راهنما: دکتر فکور ، اساتید داور: دکتر نخچیان و دکتر جمشیدی

خانم مهرک صالح خرم  با عنوان بررسی تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر رفتار کارآفرینی با نقش تعدیلگری درونگرایی- برونگرایی. ساعت 12:30

استاد راهنما: دکتر کریمی، اساتید داور: دکتر رمضانی و دکتر فکور

آقای امیرمحمد عطائی با عنوان بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادرات از طریق نقش میانجی قابلیت های ارتباطی. ساعت 13:30

استاد راهنما: دکتر سلجوقی ، اساتید داور: دکتر کریمی و دکتر فکور

* گروه دو *

خانم فاطمه نورائی با عنوان بررسی تأثیر قابلیت های تجارت الکترونیک بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط شهر مشهد . ساعت 8:30

استاد راهنما: دکتر رحیم پور ، اساتید داور: دکتر جمشیدی و دکتر کریمی

آقای مهدی ناهید تیتکانلو با عنوان تأثیر تعادل کار- خانواده و رفاه بر عملکرد شغلی کارکنان ( مطالعه موردی بانک ملی مشهد) . ساعت 9:30

استاد راهنما: دکتر رمضانی ، اساتید داور: دکتر نخچیان و دکتر رحیم پور

خانم فاطمه نامدارمقدم با عنوان ارزیابی عوامل مؤثر بر ادراک مدیران صفی از ظرفیت های کارکردی مدیریت منابع انسانی ( مورد مطالعه شرکت دانش بنیان استان خراسان رضوی ). ساعت 10:30

استاد راهنما: دکتر سفیدچیان ، اساتید داور: دکتر رمضانی و دکتر سلجوقی

آقای علی اکبر جوکار با عنوان بررسی تأثیر فراموشی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر و نقش تعدیلی مدیریت مشارکتی ( مورد مطالعه: بنیاد فرهنگی رضوی) . ساعت 11:30

استاد راهنما: دکتر سفیدچیان ، اساتید داور: دکتر جمشیدی و دکتر رحیم پور

آقای آدینه محمد فلاح با عنوان بررسی تأثیر عوامل سازمانی و محیطی بر انتخاب سبک رهبری تبادل گرا- تحول گرا در سازمان جهاد کشاورزی. ساعت 12:30

استاد راهنما: دکتر سفیدچیان ، اساتید داور: دکتر جمشیدی و دکتر رحیم پور

خانم سوسن امیری با عنوان تأثیر کیفیت درک شده، ریسک درک شده و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری به محصولات الکترونیکی سازگار با محیط زیست. ساعت 13:30

استاد راهنما: دکتر رحیم پور ، اساتید داور: دکتر جمشیدی و دکتر نخچیان

خانم محبوبه پور قنبرزاده جوشقان با عنوان بررسی رابطه ی بیش اطمینانی مدیریت و استراتژی سرمایه در گردش . ساعت 14:30

استاد راهنما: دکتر مرادی ، اساتید داور: دکتر سفیدچیان و دکتر نخچیان

 

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

۲۰ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی