قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد (گروه بندی و زمان شروع کلاس ها )

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد (گروه بندی و زمان شروع کلاس ها )

گروه بندی و زمان شروع کلاس ها به شرح ذیل اعلام می گردد .

هفته فرد ( 5 و 6 مهر 97 )

گروه حسابداری

گروه حسابرسی

گروه روانشناسی

گروه آسیب شناسی

 

هفته زوج ( 12 و 13 مهر 97 )

گروه مدیریت ( کلیه گرایش ها )

گروه حقوق

 

خواهشمند است جهت حضور در کلاس ، در زمان فوق اقدام نمایید .

۲۰ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش , مدیریت کلاس ها