اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه حسابداری و حسابرسی - شنبه 31 شهریور 97

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان حسابداری و حسابرسی در روز  شنبه 31/06/97  به شرح ذیل اعلام می گردد :

محل برگزاری : اتاق 104 ( طبقه همکف )

 

آقای حسین سیاح با عنوان ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و توسعه مالی بر عملکرد شرکت با درنظرگرفتن محدودیت های مالی

استاد راهنما: دکتر طالبی ، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر نقش بندی ، ساعت دفاع: ساعت 9

آقای مصطفی حلواچیان باعنوان مسئولیت اجتماعی و اثربخشی کنترل داخلی

استاد راهنما: دکتر طالبی ، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر نقش بندی ، ساعت دفاع: ساعت 10

خانم فرشته حجازی با عنوان بررسی تأثیر نوسانات جریان نقدی بر بازده آتی سهام و محدودیت مالی

استاد راهنما: دکتر نقش بندی ، اساتید داور: دکترسعیدی و دکتر طالبی ، ساعت دفاع: ساعت 11

آقای محمدجواد ادیبی با عنوان رابطه بین سرمایه گذاری در منابع انسانی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر نقش بندی ، اساتید داور: دکترسعیدی و دکتر طالبی ، ساعت دفاع: ساعت 12

آقای سیدعلی پورصحرا با عنوان بررسی رابطه ی دوره تصدی حسابرس با حفظ اسرار حسابرس

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر طالبی و دکتر نقش بندی ، ساعت دفاع: ساعت 15

آقای محمد یوسفخانی با عنوان بررسی عوامل تأثیرگذار بهزیستی اجتماعی بر کیفیت گزارش حسابرسان در مؤسسات حسابرسی

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر طالبی و دکتر نقش بندی ، ساعت دفاع: ساعت 16

خانم پریسا فرهادی  با عنوان تأثیر عدم تقارن اطلاعات بر نااطمینانی اقتصاد و هزینه سرمایه

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر طالبی و دکتر نقش بندی ، ساعت دفاع: ساعت 17

خانم سلماز یساولیان با عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر طالبی و دکتر نقش بندی ، ساعت دفاع: ساعت 18

آقای بهرام صفدری با عنوان رابطه ی ویژگی های کیفی موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر لاری ، اساتید داور: دکتر نقش بندی و دکتر طالبی ، ساعت دفاع: روز ساعت 19

آقای حسین زینل زاده با عنوان بررسی تأثیر الزامات افشای اجباری و انواع افشای حق الزحمه حسابرس بر مدیریت سود

استاد راهنما: دکتر رازدار ، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر نقش بندی ، ساعت دفاع: ساعت 20

آقای رضا درتومی  با بررسی رابطه ی بین قدرت مدیریتی با مدیریت سود و کیفیت افشای اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر رازدار ، اساتید داور: دکتر لاری و دکتر نقش بندی ، ساعت دفاع: ساعت 21

 

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

۲۷ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی