اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - شنبه 31 شهریور 97

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع می رساند ، جلسه دفاع دانشجویان رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در روز شنبه 31/06/97  به شرح ذیل اعلام می گردد :

محل برگزاری : اتاق کنفرانس ( طبقه سوم )

 

خانم سحر صداقت جو با عنوان تأثیر تمرینات ثبات دهنده ی مرکزی بر تعادل و عملکرد راه رفتن کودکان فلج مغزی دایپلزی اسپاسیتیک

استاد راهنما: دکتر وحید محمدی ، اساتید داور: دکتر مینا حقیقی و دکتر کریم خلاقی ، ساعت دفاع: ساعت 8:30

 

ضمناً مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد .

۲۷ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی