تمدید مهلت انتخاب واحد

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

زمان انتخاب واحد تا ساعت 24 امشب ( 31 شهریور 97 ) تمدید شد .

 

#امورآموزش

۳۱ شهریور ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش