اطلاعیه زمان حضور مدیر گروه محترم کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه

اطلاعیه زمان حضور مدیر گروه محترم کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق می رساند جناب آقای دکتر سروری مدیر محترم گروه حقوق در روز پنجشنبه 97/07/05ازساعت 11الی 8 برای پاسخگویی به دانشجویان در دانشگاه حضور خواهند داشت .

۰۴ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , تحصیلات تکمیلی