تغییر موقتی زمان کلاس ،ورودی های جدید علمی کاربردی حسابداری

 

 

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی جدید رشته علمی کاربردی حسابداری میرساند: کلاس اندیشه اسلامی 2 ؛ دکتر احمدی مهر از ساعت 15 الی 17 دوشنبه استثناً به ساعت 14:30 الی 16:30 روز دوشنبه مورخه 97/07/16 تغییر یافته است.

 

 

۰۹ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها