قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی حسابداری

اطلاعیه مهم: دانشجویان کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی حسابداری که با استاد فاطمه نوری در مورخه 97/07/17 الی 97/07/20 دارند کلاس تشکیل نخواهد شد و در هفته آینده از 97/07/21 کلیه کلاسهای ایشان تشکیل میگردد.و تمامی کلاسهای جبرانی نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

۱۶ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها