اطلاعیه مهم: برای دانشجویان کارشناسی معماری

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی معماری: که با استاد سمیرا قوچانیان درس دارند؛؛درصورت عدم حضور دانشجویان در کلاس حتی یک جلسه حذف خواهند شد.

۱۷ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها