اطلاعیه مهم : دانشجویان کارشناسی رشته حقوق

 

دانشجویان عزیزی که درس حقوق تجارت 3 انتخاب واحد نموده اند این درس در روزهای چهارشنبه ساعت 8 الی 10 کلاس 204 توسط استاد خیرالنساء مهربان برگزار میگردد.

 

۱۸ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها