اطلاعیه: قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

داشجویان کاردانی و کارشناسی عزیزی که با استاد ابوالفضل احمدی مهر در طی هفته کلاس دارند؛؛لطفا در کلاس ایشان حاضر شوند و درصورت عدم حضور حذف خواهند شد.

۲۱ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها