اطلاعیه خیلی مهم: قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

 

دانشجویان عزیزی که درس اندیشه اسلامی را با استاد علی اکبر حیدری در روز چهارشنبه ساعت 17 الی 19 دارند بعلت ازدحام تعداد نفرات حاضر در کلاس؛؛؛این درس به دو مشخصه مجزا تقسیم شده است که مشخصه دیگر در ساعت 17 الی 19 روز چهارشنبه با استاد حسن پور تشکیل میگردد؛؛لذا دانشجویان محترم برگه جدید انتخاب واحد خود را از سایت دانشگاه دریافت نمایند.

 

 

۲۳ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها