اصلاعیه مهم: دانشجویانی که با استاد محسن خسروی کلاس دارند

دانشجویان عزیز؛؛کلیه کلاسهای استاد محسن خسروی از تاریخ 97/07/24 الی 97/07/27 تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی توسط جناب خسروی به دانشجویان اعلام میشود.

۲۴ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها