اطلاعیه مهم: دانشجویان کارشناسی ارشد

 

قابل توجه دانشجویان محترم: کلیه کلاسهای استاد مهدی نادری در روز پنج شنبه مورخه 97/07/26 تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی متعاقبا به دانشجویان اعلام خواهد شد. 

 

۲۴ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها