اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد مینا غلامی درس دارند.

دانشجویان عزیزی که درس فیزیک پیش با استاد مینا غلامی در روز سه شنبه از ساعت 15 الی 17 دارند؛؛این درس در همان روز به ساعت 13 الی 15 تغییر یافته است.

۲۵ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها